icon-searchHae
Asiakkaille

Google Cloud Next’19 – Älyä ja helppoutta työntekoon

Google julkisti pelkkien työkalujen sijasta älyä ja helppoutta työntekoon

Gapps oli vahvasti edustettuna edeltävän viikon Google Cloud Next ‘19:ssa San Franciscossa eikä tapahtuma jättänyt ketään kylmäksi. Erilaisia julkaisuja tuli kaiken kaikkiaan 122 kappaletta, sisältäen niin tuotejulkaisuja, uusia kumppanuuksia kuin asiakkuuksia. Eniten palstatilaa sai ensimmäisen päivän keynotessa julkaistu multi-cloud -ympäristön hallintaan kehitetty Anthos, josta Katja kirjoitti jo tarkemmin Gappsin blogiin, joka löytyy täältä. Otetaanpa kuitenkin nyt tarkempaan syyniin miltä kollaboraatio- ja tuottavuuspuolen julkaisut näyttivät ja mitä se kertoo Googlen strategiasta sillä saralla.

 

Google Workspace ja kollaboraation osalta Next tarjosi aika liudan erilaisia julkistuksia, jotka löytyvät kokonaisuudessaan täältä. Vahvimpana kuitenkin huokui läpi visio siitä, miten tekoäly ja erilaiset älykkäät toiminnallisuudet ovat se merkittävin erottuvuustekijä modernissa työnteossa. Google Workspacesta vastaavan johtajan David Thackerin sanoja vapaasti suomentaen:

"Fokuksemme on auttaa yrityksiä muuttamaan heidän tapaansa tehdä työtä."

Google Workspacen julkistukset sisälsivät vähemmän uusia työkaluja ja fokus oli vahvasti tuotteiden käyttökokemuksessa, yksinkertaisuudessa ja kollaboraatiossa, jonka avulla todellisia vaikutuksia työn tuottavuuteen on saavutettavissa. Käytännössä tämä näkyi mm. Google Assistantin tuomisessa osaksi Google Workspacea, jolloin ääniohjauksen ja älykkään assistentin syvät integraatiot toimistoautomaatioon alkavat vihdoin auttaa meitä päivittäisessä työssämme.

Ensimmäiseksi tämä näkyy kalenterin hallinnassa Assistantin kautta ja uusia integraatioita on lupa odottaa lähitulevaisuudessa. Tämä saattaa kuulostaa tällä hetkellä hyvin pieneltä asialta, mutta ääniohjaus ja assistenttipalvelut tulevat muuttamaan merkittävästi sitä tapaa jolla hoidamme päivittäisiä työvaiheita. Tapaamisten sopiminen ja kalenterin hallinta on jo yksi merkittävä aikasyöppö tietotyössä, josta voidaan jatkossa vapauttaa helposti tuottavaa työaikaa muihin tehtäviin.

Toisaalta myös ihmiset, jotka työskentelevät esimerkiksi tuotantoympäristössä ilman jatkuvaa tarvetta tai mahdollisuutta näpytellä älypuhelinta tai tietokonetta, avaa tämä väylän rakentaa älykkään assistentin kautta huomattavan paljon tehokkaampaa työskentelyn mallia. Ääniohjauksen lisäksi odotettavissa on, että eleohjaus sekä laajemmat hakutoiminnot kuvista ja videoista muuttavat tapaa jolla haemme tietoa ja käskytämme laitteitamme. Google Cloudin uuden toimitusjohtajan Thomas Kurianin keynote -puheenvuoroista tuli vahvasti selväksi, että Googlen strategiassa on tuoda älykkäät tuottavuustyökalut entistä enemmän etulinjassa työskentelevien ns. blue-collar työntekijöiden saataville ja tehostamaan heidän työntekoaan.

ihmisiä hallissa Google Cloud Nextissä

Yksinkertaisuus ja eri työkalujen tuominen yhteen

Muissa tuottavuuteen ja Google Workspaceen liittyvissä julkaisuissa yhdistävänä teemana oli työkalujen yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Jatkossa Google Workspacen sisäisen viestinnän työkalun Hangouts Chatin saa osaksi Gmailin näkymää, jolloin ikkunoiden välillä hyppiminen vähenee. Google Workspacen Add-on -ekosysteemi mahdollistaa jo kolmannen osapuolen sovellusten kuten Salesforcen ja Asanan tuomisen osaksi Google Workspacen UI:ta, jolloin käyttökokemus helpottuu entisestään.

Google Workspacen yhdistäminen yrityksen muihin keskeisiin sovelluksiin on muutenkin ollut tapetilla.  Google Cloud Search yhdistää Googlen älykkään haun Google Workspacen datan lisäksi esimerkiksi Salesforcen, SAPin ja jopa Microsoft SharePointin dataan. Samalla Google Driveen tulee laajempi metatietojen hallinta, joka helpottaa juuri sen oikean tiedoston löytämistä sekä tiedon luokittelua. Strategiana on tuoda kaikki relevantti tieto helposti käyttäjän saataville ilman turhaa hyppimistä paikasta toiseen.

Avoimuus muita ekosysteemejä kohtaan tuli tämän lisäksi ilmi yhdessä Google Workspacen käyttäjille todella merkittävässä julkistuksessa, eli Microsoft Officen dokumenttien natiivin editoinnin mahdollistamisessa suoraan Googlen työkaluilla. Nyt käyttäjä voi editoida Word, PowerPoint ja Excel -tiedostoja reaaliaikaisesti yhdessä muiden kanssa muuttamatta niitä ensin Googlen omiin formaatteihin. Tämä helpottaa eri formaattien kanssa työskentelevien arkea merkittävästi ja alleviivaa sitä, että sisältö ja yhteistyöskentely on työkaluja tärkeämpi asia.

Googlen visio älykkäämpiin tapaamisiin ja viestintään

Moderni kollaboraatio ei olisi oikein mitään ilman sujuvaa etä- ja videopalaverien mahdollisuutta, johon Nextissä otettiin kantaa varsin laajasti. Tällä saralla Googlen strateginen visio on tuottaa älykkäitä, saumattomia ja skaalautuvia työkaluja mahdollistamaan huomisen palaverikulttuuria. Palaverit, niin etänä kuin kasvotusten, halutaan tukemaan ihmisten välisten yhteyksien kehittymistä, lisäämään tuottavuutta ja tekemään investoinnit sujuviin etäpalavereihin kannattaviksi.

Näitä teesejä lunastetaan jo heti mm. päivittämällä Hangouts Meetin käyttäjäkokemus entistä intuitiivisemmaksi, tuomalla sisäänsoitto kaikille lisenssitasoille, julkistamalla puheentunnistuksella toteutetun palaverien reaaliaikaisen tekstittämisen, mahdollistamalla jopa 250 käyttäjän (Enterprise-asiakkaat) etäkokoukset sekä tuomalla jopa 100 000 osallistujan livestriimauksen osaksi Meetiä. Myös Meet -kokousten laatua on pyritty parantamaan merkittävästi sekä tekemään Hangouts Meet Hardware -laitteiden ja Jamboardien käyttö osana palavereja entistä paremmaksi. Jamboardiin julkistettiin samalla täydet Meet -kyvykkyydet joten se toimii pian myös täysivaltaisena videoneuvottelulaitteena.

Muita viestinnälliseen puoleen liittyviä julkistuksia oli uudistettu Google Voice -puhelinpalvelu, joka korvaa vanhoja kömpelöitä PBX-ratkaisuja. Se ei kuitenkaan ole vielä saatavilla Suomessa. Samalla Google julkisti yrityspuolen Google+:n uudelleenlanseerauksen Currents -nimen alla, joka tuo viimein dedikoidun Enterprise Social Networking -työvälineen yritysten käyttöön, mikäli käytössä ei ole jo varsinaista digitaalista työympäristöä, kuten Happeota.

esitys Googlen Cloud Nextissä

Data-analytiikka ja tietoturva kollaboraation osana

Yksi viikon mielenkiintoisimmista julkaisuista oli ehdottomasti Google Sheetsin uusi ominaisuus ‘Connected sheets’. Se yhdistää Sheetsin Googlen tietovarastoon Big Queryyn, jolloin käyttäjät voivat hakea Big Querysta jopa 10 miljardia riviä dataa ja työstää dataa Sheetsissä tutuilla kaavoilla, pivoteilla tai hyödyntäen Sheetsin Explore -toiminnallisuuden koneoppimista. Samalla datan visualisointi Googlen Data Studioon ja koneoppimista hyödyntävien prediktiivisten mallien rakentaminen sen yhteyteen ei välttämättä enää vaadi koneoppimisen asiantuntijan tai data scientistin osaamista.

Tämän lisäksi tietoturva oli tavalla tai toisella läsnä lähes kaikissa puheenvuoroissa ja julkistuksissa. Se nähtiin niin Googlen prioriteeteissa hyvin korkealla kuin myös asiakascaseissa yhtenä merkittävänä syynä miksi yritykset kuten Veolia, Nielsen ja GANT ovat siirtyneet Google Workspaceen. Google julkaisi samalla mm. Google Workspace Access Transparency -toiminnallisuuden, jolla asiakkaat näkevät täysin läpinäkyvästi miten heidän dataansa käsitellään Googlen toimesta. Myös Gmail sai omat päivitykset tietoturvaan liittyen mm. MTA-STS standardin, kehittyneen haittaohjelmien ja kalasteluviestien tunnistamisen ja security sandboxin puolesta. Tietoturvan osalta myös pääkäyttäjien välistä kollaboraatiota ja palvelujen helppokäyttöisyyttä painotettiin usean julkaisun kautta.

Mitä seuraavaksi?

Yhteenvetona voi siis todeta, että pelkkien uusien julkaisujen sijasta Google teki entistä vahvemman linjauksen kollaboraatioratkaisujen tulevaisuudesta. Vahva injektio tekoälyä, koneoppimista ja yksinkertaisuutta tuottavuusratkaisuihin on se pohja jolle modernien yritysten työskentely jatkossa pohjaa. Nyt on siis hyvä hetki alkaa miettimään toteutuvatko nämä asiat omassa toiminnassa ja kuinka oman organisaation ketteryyttä tässä sektorissa voisi kehittää.